Rodzaje uzależnień

Większość z nas radzi sobie z wyzwaniami codzienności i jest w
stanie kontrolować własne czyny. Czasami zdarza się jednak tak, że z
powodu nadmiaru stresu, niewłaściwych wzorców rodzinnych oraz
indywidualnych predyspozycji szukamy ulgi w czynnościach lub
substancjach, które z czasem… przejmują kontrolę nad naszym życiem.
Przedstawiamy dwie najważniejsze grupy uzależnień, w jakie może
popaść człowiek.
Uzależnienia substancjalne – gdy zniewala nas substancja
Ponad połowa Polaków zna kogoś uzależnionego lub osobę, która
w swoim najbliższym otoczeniu ma osobę cierpiącą z tego powodu.
Najczęściej wymienianymi uzależnieniami są zaś tak zwane uzależnienia
substancjalne, czyli takie, w których dana osoba nie potrafi przestać
przyjmować jakiejś substancji. Alkoholik, narkoman czy nawet osoba
paląca nałogowo papierosy koncentruje swoje życie na przyjmowaniu
określonej substancji, odczuwa przymus sięgania po nią, a kiedy nie
może tego zrobić – ma nieprzyjemne dolegliwości, nazywane objawami
odstawiennymi. Przyjmowane substancje wyniszczają organy
wewnętrzne oraz negatywnie wpływają na zdrowie psychiczne osoby
uzależnionej – alkoholicy czy narkomani niezwykle rzadko przecież są w
stanie wykonywać obowiązki pracownika, partnera czy rodzica. Leczenie
uzależnienia od substancji musi odbywać się wielotorowo: z jednej
strony niezbędna jest konsultacja z lekarzami, którzy ocenią stan
organizmu osoby chorej i dobiorą odpowiednie leki, z drugiej – konieczna
jest współpraca z psychologiem lub psychoterapeutą, który pomoże
uzależnionemu radzić sobie z życiowymi kryzysami bez alkoholu czy
narkotyków.
Więcej na temat terapii uzależnień przeczytasz na http://zyciowaprzystan.eu/
Uzależnienia behawioralne – w pułapce nałogowych zachowań
Czy wykonywanie jakiejś czynności może być uzależniające? Tak!
Uzależnienia od czynności, nazywane behawioralnymi, mogą mieć tak
samo dramatyczne skutki jak uzależnienia od substancji. Najbardziej
znane uzależnienia behawioralne to uzależnienie od hazardu, seksu,
pracy czy – ostatnio coraz bardziej powszechne – od Internetu. W
przypadku uzależnienia behawioralnego osoba chora będzie dążyła do
dalszego wykonywania czynności – nawet wtedy, kiedy jej życie jest
kompletnie zrujnowane na przykład przez długi hazardowe. Chorzy mają
na tyle zaburzoną kontrolę impulsów, że nie są w stanie myśleć w
sposób racjonalny, a dokonanych przez siebie wyborów nie potrafią

oceniać właściwie. Uzależnienia behawioralne nierzadko współwystępują
z uzależnieniami substancjalnymi – klasycznym „połączeniem” jest
uzależnienie od hazardu oraz alkoholizm. Co ciekawe, początkiem
leczenia uzależnienia behawioralnego również jest swoisty „odwyk” –
mózg osoby pragnącej odzyskać zdrowie musi – tak samo jak w
przypadku narkomana – zacząć pracować tak, jak przed wpadnięciem w
sidła choroby.
Zarówno uzależnienia substancjalne, jak i behawioralne, da się
dzisiaj skutecznie leczyć. Podstawą musi być stanowcza decyzja
pacjenta o zmianie oraz przyznanie samemu przed sobą, że wpadliśmy
w szpony destrukcyjnego nałogu. Zapisanie się na odwyk bądź terapię
będzie na pewno decyzją, za którą nasi bliscy oraz my sami będziemy
sobie kiedyś wdzięczni. Zapraszamy do kontaktu http://zyciowaprzystan.eu/leczenie-uzaleznien/

Dodaj komentarz